[[TitleIndustry]]

Razlike između jednostrukog vijčanog zračnog kompresora i twin vijčanog zračnog kompresora

Date:Nov 20, 2020

Jednošravni zračni kompresor koristi rotor sa jednim vijkom za pogon dva simetrično raspoređena zvjezdana kotača za rotaciju, te se oslanja na spiralni utor i unutrašnji zid ljuske kako bi formirao zatvoreni elementarni volumen, tako da plin dostigne potreban pritisak. Prednosti Vijčanog zračnog kompresora leže u: niskom proizvodnom trosku, jednostavnoj strukturi, idealnoj ravnoteži sile, bez volumena odobrenja itd.

Vazdušni kompresor tipa Dva vijca se sačinjava od para paralelno raspoređenog i intermeširajućeg rotora. Jedan rotor se okreće u suprotnom od kazaljke na satu, a drugi se okreće u suprotnom od kazaljke na satu da bi generirao potreban pritisak tokom procesa intermeširanja. Prednosti zračnog kompresora tipa twin-vijaka: visoka mehanička pouzdanost, dobra dinamička ravnoteža, jaka primjenjivost itd.

high-mixing-performance-screw-and-barrel-for07134223715

Par: Kako razlikovati kvalitetu vijka za zaustavljanje vode?

Sljedeći: Vrste i funkcije zavrtnja za zaustavljanje vode