[[TitleIndustry]]

Učinak praznine na performanse ekstrudera.

Date:May 22, 2020

1. Statički efekti


Formula za izračunavanje protoka ekstrudera je: Q=Qd-Qp-Ql ​​jednak je algebarskoj sumi pozitivnog protoka Qd, protoka tlaka Qp i protoka protoka Ql. Između njih, curenje ekstrudera Ql je protok u radijalnom smjeru vijka u zazoru δ, koji je formirano vijčanim rebrom i cijevi. Tok. Budući da je zazor δ vrlo mali, u normalnim okolnostima, protok curenja je mnogo manji od pozitivnog. Ali to se ne može u potpunosti zanemariti.


2 Dinamički uticaj


Navedeno samo statistički analizira utjecaj razmaka vijaka na izvedbu ekstrudera, uglavnom montažni jaz u stakleniku. Kada ekstruder radi, zbog temperature obrade i tlačnog vijka na vijaku, stvarni razmak između vijka i cijevi će se promijeniti. Kada je temperatura obrade mnogo viša od one u stakleniku, vijak i cijev imaju različite koeficijente toplinske ekspanzije, odnosno kada su temperatura vijka i temperatura bačva različiti, jaz će se promijeniti. Promjena zazora može uzrokovati da se vijak blokira.


Par: Koje su konstrukcijske značajke jednosmernog vijka za predplastifikaciju ekstrudera?

Sljedeći: Uzroci oštećenja vijka i cijevi ekstrudera